Maksillofasiyal fraktürlerin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile retrospektif olarak değerlendirilmesi


Creative Commons License

ÖZDEDE M., SARIKIR Ç., AKARSLAN Z., PEKER İ.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.8-14, 2016 (Peer-Reviewed Journal)