Ultrasonografi Eşliğinde Gerçekleştirilen Tiroid İnce İğne Biyopsilerinde, Farklı Teknik, Farklı Çapta İğne Kullanımı ve Hasta Başı Sitopatolojik Değerlendirmenin Tanısal Yeterlilik Açısından Karşılaştırılması


CERİT M. N., YÜCEL C., UYAR GÖÇÜN F. P., POYRAZ A., TANERİ F.

31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010, 26 September 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes