Evaluation of the Contributions of Some Packaged Products to Daily Energy Requirements


Erdoğan Gövez N., Köksal E., Çıtar Dazıroğlu M. E.

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.278-287

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.278-287
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction-Aim: Consumption of ultra-processed and packaged products leads to non-communicable diseases (NCDs). This study was carried out with the aim of evaluating the amount of meeting the daily energy needs of some cakes, wafers and biscuits sold as packaged and the contribution of the macro nutrients they contain to energy.

Material-Method: In this study, the label information of the cakes, wafers and biscuits in different flavors. The energy and macronutrient values in 100 grams were recorded, and then these values were averaged for each variety. Then, the percentage of meeting the energy requirement and the contribution of macronutrients to energy were calculated according to the daily intake of energy value recommended by the EFSA for adult men, women and 12-year-old boys and girls.

Results: The average energy in 100 grams of examined biscuits was 466.1±18.82, wafers 419.9±169.38 and cakes 424.1±5.84 kcal. As a result of 100 g consumption of these products, 17.9% of the daily energy recommendation is met for men, 23.3% for women and girls, and 21.2% for boys. The average carbohydrate, protein and fat amounts in 100 grams of the products were, respectively; 71.0±3.76, 6.3±0.67, 17.4±3.58g in biscuits, 48.2±19.60, 5.1±2.27, 21.2±8.79g in wafers; 52.6±6.36, 5.4±0.74, 22.0±1.29g in cakes. Contributions of carbohydrates to daily energy for men, women-girls and boys were calculated, respectively; 10.9%, 14.2%, 12.9% for biscuits, 7.4%, 9.6%, 8.8% for wafers; 8.1%, 10.5%, 9.6% for cakes. In the same order, the contribution of proteins to energy is 1.0%, 1.3%, 1.1% for biscuits; 0.8%, 1.0%, 0.9% for wafers; 0.8%, 1.1%, 1.0% for cakes. Fats was found 6.0%, 7.8%, 7.1% for biscuits; 7.3%, 9.5%, 8.7% for wafers and 7.6%, 9.9%, 9.0% for cakes.

Conclusion: The contribution of the products examined in this study to daily energy intake is remarkable, and serious contribution were found especially to fats and  carbohydrates.

Keywords: ultra-processed food, packaged product, energy

Giriş-Amaç: Ultra işlenmiş ve paketli ürünlerin tüketimi bulaşıcı olmayan hastalıklara (BOH) zemin oluşturmaktadır. Bu çalışma, paketli olarak satılan bazı kek, gofret ve bisküvilerin günlük enerji gereksinimini karşılama miktarları ve içerdikleri makro besin ögelerinin enerjiye olan katkılarının değerlendirilmesi amacı ile yürütülmüştür.

Gereç-Yöntem: Bu çalışmada, Ankara ilinde yerli üretim yapan 15 markanın farklı aromalardaki kek, gofret ve bisküvi çeşitlerinin market, bakkal ve internet üzerinden etiket bilgileri taranmış ve 100 gramlarındaki enerji ve makro besin ögesi değerleri kaydedilerek her çeşit için bu değerlerin ortalaması alınmıştır. Ardından European Food Safety Authority (EFSA) tarafından yetişkin erkek, kadın ve 12 yaş erkek ve kız çocuk için günlük alınması önerilen enerji değerine göre enerji gereksinimini karşılama yüzdesi ve makro besin ögelerinin enerjiye olan katkıları hesaplanmıştır.

Bulgular: İncelenen bisküvilerin 100 gramlarındaki ortalama enerji 466.1±18.82, gofretlerin 419.9±169.38 ve keklerin 424.1±5.84 kkal’dir. Bu ürünlerin 100 g tüketimleri sonucunda erkekler için günlük enerjinin alım önerisine göre %17.9’u, kadın ve kız çocuklarının %23.3’ü, erkek çocukların ise %21.2’si karşılanmaktadır. Ürünlerin 100 gramlarındaki ortalama karbonhidrat, protein ve yağ miktarları ise sırasıyla bisküvide 71.0±3.76, 6.3±0.67, 17.4±3.58 g; gofrette 48.2±19.60, 5.1±2.27, 21.2±8.79 g; kekte ise 52.6±6.36, 5.4±0.74, 22.0±1.29 g’dir. Karbonhidratların erkek, kadın-kız çocuk ve erkek çocuklar için günlük enerjiye olan katkıları sırasıyla bisküvi için %10.9, %14.2, %12.9; gofret için %7.4, %9.6, %8.8; kek için %8.1, %10.5, %9.6 olarak hesaplanmıştır. Aynı sırayla proteinlerin enerjiye olan katkıları bisküvi için %1.0, %1.3, %1.1; gofret için %0.8, %1.0, %0.9; kek için %0.8, %1.1, %1.0’dir. Yağların ise bisküvi için %6.0, %7.8, %7.1; gofret için %7.3, %9.5, %8.7; kek için ise %7.6, %9.9, %9.0 olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmada incelenen üç paketli ürün çeşidinin günlük enerji alımına olan katkıları dikkat çekici olup özellikle yağlara ve karbonhidratlara ciddi katkısı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ultra işlenmiş besin, paketli ürün, enerji