NiTi bazlı şekil hatırlamalı alaşımların fiziksel özellikleri üzerine kompozisyonun etkisi


KÖK M., Zardawi H., DAĞDELEN F., AYDOĞDU Y.

Adım fizik günleri 6, 19 - 21 Temmuz 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri