Nadir Bir Olgu Karaciğer Primer Nöroendokrin Tümörü


Yazılıtaş D., YAZICI O., ÖZDEMİR N., Erdem G. U. , Demirci N. S. , Bozkaya Y., ...More

21. Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey