Tehlikeli Madde Taşımacılığı İçin Bir Kara Yolu Risk Modeli Önerisi


ÇALIŞ A., GENCER C.

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19 - 21 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri