Gazi Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Potansiyeli


Creative Commons License

Süer İ., Kaya Z., Bülbül H. İ., Karaçanta H., Koç Z., Çetin Ş.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.4, no.1, pp.107-113, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), MLA - Modern Language Association Database, Psycinfo
  • Page Numbers: pp.107-113
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu bildiride Gazi Üniversitesi’nin uzaktan eğitim potansiyelini belirlemeye yönelik bir çalışmaya yer verilmektedir. Araştırma tarama modelindedir ve betimsel bir nitelik taşımaktadır. Gazi Üniversitesi’nin tüm eğitim birimlerindeki insan gücü kaynakları bakımından uzaktan eğitime hazır oluş düzeyleri belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada ise Gazi Üniversitesi’nin hangi alanda ve ne tür uzaktan eğitim derslerine gereksinimi olduğu araştırılmıştır. Eş deyişle, bu aşamada Gazi Üniversitesi tarafından sunucu olarak verilebilecek derslerin hangi alanlarda, ne tür dersler olabileceği belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gazi Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin değişik bölümlerinde görevli yönetici ve öğretim elemanlarının görüşlerini almak üzere iki ayrı anket kullanılmıştır. Uygulama sonucunda toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve var olan durum değerlendirilmiştir.