İmplant destekli bar tutucuların bilgisayar destekli ve optimum pozisyonda hazırlanması. Olgu sunumu - Computer aided fabrication of implant supported bar attachments at optimum position. Case report.


GÖNÜLDAŞ F., ESER K.

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri