Uçak Seferlerindeki Rötarları Etkileyen Faktörlerin Analizi


ÇALIŞ A., durmaz k. i. , GENCER C.

EYİ 2017, XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text