GRAZ MALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ HASTANEDE YATAN HASTALARDAGEÇERLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


ŞAHİN N., TEK N.

GEVHER NESİBE4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ- TAM METİN KİTABI23-24 Kasım 2019 / ANKARA, 24 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri