INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS IN ELECTRO EROSION PROCESSING OF CERAMIC MATERIAL


Çakıroğlu R., Günay M., Işık A. T.

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-IX , Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022, pp.476-486

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.476-486
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Gelişen malzeme özellikleri ile malzemenin işlenebilmesi için geleneksel yöntemlerin yeterli gelmediği durumlarda, alternatif imalat yöntemleri geliştirilmektedir. Geleneksel işleme tekniklerinde işleme esnasında iş parçasına mekanik kuvvetler uygulanmaktadır. Sertliği yüksek malzemelerde mekanik kuvvetlerden kaynaklı zorlanmalara bağlı olarak beklenmedik aşınmalar meydana gelmektedir. Geleneksel işleme tekniklerinden farklı olarak elektro erozyon ile işleme (EEİ), metalin mekanik özelliklerinden bağımsız olarak sert ve iletken malzemelerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. EEİ, dielektrik sıvı içerisinde iletken bir malzeme ile bir elektrot arasında yüksek frekanslı elektriksel boşalım uygulayan ve böylece metalik malzemelerden küçük parçaları eritme ve buharlaşma ile talaş kaldırma ilkesine dayanan alışılmadık bir işleme tekniğidir. Bu çalışmada, yüksek sertlik ve yüksek mukavenet özelliğine sahip seramik malzemesinin farklı işleme parametrelerinde elektro erozyon ile işleme sonucu oluşan yüzey pürüzlülüğü incelenmiştir. İşlemede üç farklı boşalım akımı (6, 12.5 25 A), üç farklı vurum süresi (25, 50 ve 100 μs) ve üç farklı vurum aralığı (15, 30 60 μs) kullanılarak Taguchi L9 ortogonal denay tasarımına göre deneyler yapılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü boşalım akımı ve vurum süresi arttıkça artarken vurum aralığı arttıkça yüzey pürüzlülüğü azalmıştır. En düşük yüzey pürüzlülüğü 6 A boşalım akımı, 25 μs vurum süresi ve 15 μs vurum aralığında 2.508 μm olarak elde edilmiştir. Ayrıca kullanılan işleme parametrelerinin etki oranlarının belirlenebilmesi amacıyla ANOVA istetiksel analizi yapılmıştır. ANOVA sonucuna göre en etkili parametre yaklaşık %54.93 oranıyla vurum süresi olmuştur