Elit Türk Sporcularında Anjotensin Dönüştürücü Enziim (I/D) Polimorfizmi ile Sportif Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


KURTULUŞ M., GÜNAY M., ÇETİN E., ÇELENK Ç., CİCİOĞLU H. İ., ALP E., ...More

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.122-137, 2018 (Peer-Reviewed Journal)