Tavlama sıcaklığına bağlı olarak InGaN/GaN yapılı güneş pillerinin mikro yapısal özelliklerinin incelenmesi


KURTULUŞ G., KIZILKAYA K., PİŞKİN E., EFKERE H. İ. , ÇAKMAK H., ÖZTÜRK M. , ...Daha Fazla

Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, 2 - 05 Eylül 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri