ANALYSIS OF SEMIHA BERKSOY'S WORKS IN TERMS OF ART AND COMMUNICATION AS AN EXPRESSIONIST ATTITUDE


Creative Commons License

Yayan G. H. , Eraydın Ö.

The Journal of Social Sciences, vol.7, no.44, pp.479-496, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 44
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/sobider.40244
  • Title of Journal : The Journal of Social Sciences
  • Page Numbers: pp.479-496

Abstract

The concept of communication within the history of art, which differs from
the past to the present, has been a messagegiving phenomenon throughout human
history. The works produced in the fields of Fine Arts such as painting, sculpture,graphics, literature, music, cinema, dance were intended to give a message to humanity. The production of works based on universalized symbols stirs the
imagination of the artist as well as his audience.
Symbolic works produced as a whole of subconscious, dreams, spirit world,
past and future, destiny, preferences, colors and emotions communicate with the
viewer. In this context, the work of Semiha Berksoy, the first Turkish opera singer
who has shed light on culture and art in the history of the Republic, called “Woman
of the firsts”, was examined in this study.
Key Words: Art, Arts and Communication, symbol, Semıha Berksoy.

Geçmişten günümüze kadar farklılık gösteren sanatın öyküsü içinde yer alan
iletişim kavramı, insanlık tarihi boyunca mesaj verici bir olgu olmuştur. Resim,
Heykel, Grafik, Edebiyat, Müzik, Sinema, Dans gibi güzel sanatlar içinde yer alan
alanlarda üretilen eserlerle de insanlığa mesaj verme amacı güdülmüştür.
Evrenselleşmiş sembollere dayalı eserlerin üretilmesinde sanatçıların olduğu kadar
izleyicilerin de hayal güçleri harekete geçirilmiştir. İnsanoğlu da bilinçaltındaki,
rüyalar, ruh dünyasındaki geçmiş ve gelecek düşünceleri ile kader gibi tercihleri,
renk ve duygularından bir bütün olarak üretilen sembolik objelerle, izleyiciyle bir
şekilde iletişim kurmuştur. İşte bu bağlamda pek çok sanatçıya ilham kaynağı olan
bu düşünceler, “İlklerin Kadını” olarak tanımlanan; Cumhuriyet tarihimizin kültür
ve sanata ışık tutmuş olan ilk Türk opera sanatçısı, ressam Semiha Berksoy’un
eserlerinde de yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat ve İletişim, Sembol, Semiha Berksoy.