BACİLLUS SUBTİLİS İÇERİKLİ BİYOPESTİSİTİN BAZI PROBİYOTİK BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞINA ETKİSİ


KATIRCIOĞLU H. , MİRİCİ S. , Yıldız M., Külük S., Kaya D.

3. bağırsak mikrobiyotası ve probiyotikler kongresi, 11 - 12 March 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text