Tetra Kiral ve İçe Girintili Çarpışma Kutularının Çarpışma Performanslarının İncelenmesi


Aktaş C., ACAR E., GÜLER M. A., ALTIN M.

European Journal of Science and Technology, no.24, pp.161-168, 2021 (Peer-Reviewed Journal)