XPS Yalıtımlı Dış Duvarların Isıl Performanslarının Deneysel İncelenmesi


Kaplan G., Aruntaş H. Y.

Politeknik Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.645-653, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 24 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.2339/politeknik.755753
  • Dergi Adı: Politeknik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.645-653

Özet

Bu çalışmada; XPS ısı yalıtım levhaları kullanılarak tuğla ile örülmüş dış duvarların ısıl performansları deneysel olarak araştırılmıştır. Duvarların yapımında 13.5 cm kalınlığında yatay delikli tuğla kullanılmıştır. XPS ısı yalıtım levha kalınlığı olarak üç farklı kalınlık seçilmiştir. Dış duvarların ısıl performansı, sıcak kutu yöntemi (EN ISO 8990’a göre) kullanılarak belirlenmiştir. Sıcak kutu deneyinde dış ortam sıcaklığı -5 oC ve iç ortam sıcaklığı 27 oC olarak seçilmiştir. Deneysel çalışma için beş farklı duvar yapılmıştır. Bunlar sırasıyla; 1 adet yalıtımsız ve iç yüzeyi sıvalı, 1 adet yalıtımsız ve her iki yüzeyi sıvalı ve 3 adet XPS levha ile yalıtım (3, 4 ve 5 cm kalınlıkta) yapılmış duvarlardır. Soğuk ve sıcak bölümlerdeki duvar yüzey sıcaklıkları 480 dakika boyunca ölçülmüş ve EN ISO 8990’a göre duvarların toplam ısıl iletkenlik katsayısı (U değeri) hesaplanmıştır. XPS ile ısı yalıtımı yapılan duvarlarda en uygun ısı yalıtım malzemesi kalınlığı 5 cm ve U değeri 1.943 W/m2K olarak elde edilmiştir. Yalıtımsız duvarlar arasında tek yüzeyi sıvalı (KD-1) ve iki yüzeyi sıvalı (KD-2) duvarlarının U değerleri, sırasıyla 4.565 W/m2K ve 4.364 W/m2K olarak elde edilmiştir. İstatistiksel analiz sonucuna göre, XPS ısı yalıtım malzemesi kullanılan duvarlarda yalıtım kalınlığındaki artışı belirgin bir fark ortaya çıkarmamış ve XPS yalıtımlı duvarlar aynı grup içerisinde yer almıştır. XPS yalıtımlı duvarların yalıtımsız kontrol duvarlarına göre ısıl performansının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir.

In this study, the thermal performances of the outer walls built with bricks were investigated experimentally using XPS thermal insulation boards. In the construction of the walls, 13.5 cm thick horizontal perforated bricks were used. Three different thicknesses were chosen as XPS thermal insulation board thickness. The thermal performance of the outer walls was determined using the hot box method (according to EN ISO 8990). In the hot box experiment, outdoor temperature was chosen as -5 oC and indoor temperature as 27 oC. Five different walls were built for the experimental study. These are respectively; uninsulated and plastered on the inside, 1 are uninsulated and plastered on both sides and insulated with 3 XPS boards (3, 4 and 5 cm thick). Wall surface temperatures in cold and hot sections were measured for 480 minutes and the overall thermal conductivity coefficient (U value) of the walls was calculated according to EN ISO 8990. The most suitable thermal insulation material thickness was found to be 5 cm and U value was found to be 1.943 W/m2K on the walls that were heat insulated with XPS. U values of single-wall plastered (KD-1) and two-surface plastered (KD-2) walls were obtained as 4.565 W/m2K and 4.364 W/m2K, respectively. According to the results of the statistical analysis, the increase in the thickness of the insulation on the walls using XPS thermal insulation material did not reveal a significant difference and XPS insulated walls were included in the same group. It was determined that the thermal performance of XPS insulated walls is quite high compared to non-insulated control walls.