Sathi Kaplamalarda Su Etkisi Altında Agrega İle Bitümlü Bağlayıcı Arasındaki Yapışma Yeteneğinin Kullanılan Malzemelere Bağlı Olarak İncelenmesi


Creative Commons License

Arıkan Öztürk E.

Yapı Malzeme Teknik, İnşaat Malzemeleri İhtisas Dergisi, vol.4, pp.54-60, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye’de yaklaşık 62 000 km olan karayolu ağının, yaklaşık 47 000 km sini sathi kaplamalı yollar oluşturmaktadır. Karayolu ağının büyük bir kısmını teşkil eden ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün hedefleri arasında önümüzdeki yıllarda yapımı planlanan sathi kaplamaların, proje ömrü süresince en iyi şekilde hizmet vermesini ve işletilmesini sağlamanın ülke ekonomisi açısından önemi ortadadır.

Sathi kaplama yapımında, uygun olmayan malzemelerin kullanımı, yapım yöntemlerindeki yanlışlıklar, teknik altyapı ve ekipman yetersizliği, çevre etkileri, yolun proje değerlerine göre işletilmemesi, bakım ve onarımın zamanında veya hiç yapılmaması, kaplamanın planlanan proje ömründen daha önce bozulmasına neden olmaktadır.

Bu bildiride, sathi kaplamalarda, agrega ile bitümlü bağlayıcı arasındaki yapışmanın; kaplamayı oluşturan malzemelere, bağlayıcı ile agrega arasında yapışma anındaki temas sıcaklığına ve soyulmayı önleyici katkı malzemesi kullanımına bağlı olarak değişimi, deneysel metodla araştırılmıştır. Kaplamayı oluşturan malzemelerden; agrega olarak kalker ve bazalt, bitümlü bağlayıcı olarak 150-200 penetrasyonlu ve 60-70 penetrasyonlu asfalt çimentosu, bağlayıcı-agrega temas sıcaklığı olarak 150°C, 120°C, 90°C ve katkı malzemesi olarak Lilamin AD-4F kullanılmıştır. Yapışmanın, uygulamaya yakın şartlarda ölçümü yapılmış ve sonuçlar grafikler üzerinde değerlendirilmiştir. Denenen bağlayıcı-agrega temas sıcaklıklarında, kullanılan malzemelerin yapışma dereceleri ve katkı malzemesiyle beraber kullanılmalarının avantajları karşılaştırılmıştır.