Türkiye Ölçeğinde Yangın İstatistikleri Üzerine Bir Araştırma


BEKEM KARA İ., ÇAVUŞ M., DEMİREL F.

TSE, Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)