Arsenik verilmiş farelerde eNOS ve iNOS genlerinin mRNA düzeylerinin RT_PCR ile expresyonu. .


ÖZCAN A., ÖĞÜN M., BÜYÜK F.

VI. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Turkey, 25 May - 27 June 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey