Kavramsal ve Fonksiyonel Açıdan Türkler’de Yorga / Rahvan Biniciliğin Gelişimi ve Türkiye’de Geliştirme Perspektifleri


Yıldıran İ.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.43-58, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 1999
  • Dergi Adı: Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.43-58

Özet

“Atlı Bozkır Kültürü" olarak da adlandırılan Eski Türk Kültürü, atı merkez edinen bir hayat tarzından oluşuyordu. Atın sosyal, ekonomik, siyasi, askeri ve dinsel hayatta oynadığı rol, ata dayalı sportif aktivitelerde kıyas kabul etmez bir zenginliğe yol açmıştı. Türk atlı sporlar repertuarında yer alan rahvan/yorga at yarışları bunlardan biridir ve farklı bir yürüyüş tekniğine sahip atlarla yapılmaktadır. Geçmişte ve günümüzde özellikle Türk kültür çevrelerinde yetiştirildiği bilinen rahvan atlar Türk göç hareketleriyle, Selçuklu ve Osmanlılarca da korunarak Anadolu'ya getirilmiştir. Rahvan at yetiştirme ve yarıştırma geleneği tüm zorluklara rağmen günümüze kadar ulaşmıştır. Bunda, rahvan at yarışlarının Anadolu'da yaygın olarak gerçekleştirilen mahalli panayır eğlenceleri kapsamında sıklıkla yer almasının payı büyük olmuştur. Bu çalışmada, rahvan at yetiştiricileri ve yarıştırıcılarının gittikçe artan kurumsal yapılanma talepleri sonucunda, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu çatısında temsil ve yapılanma imkânına kavuşan rahvan atçılık ve biniciliğin tarihsel gelişim çizgisinin incelenmesi ve Türkiye'de rahvan biniciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli organizasyonel, fonksiyonel ve teknik düzenlemelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.