Computer supported maqamic musical analysis of the scales in Turkish Classical Music Türk Sanat Müziği Dizilerinin Bilgisayar Destekli Makamsal Analizi H Tahsin Sümbüllü ile birlikte


Creative Commons License

Sümbüllü H. T., Albuz A.

International Journal of Human Sciences, vol.7, no.1, pp.1-46, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: International Journal of Human Sciences
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.1-46
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalısmada; Türk sanat müziği dizileri seyir bakımından incelenmis ve nicel veriler doğrultusunda karsılastırılmıstır. Arastırmada, makam olusumunda dizi ve seyir özellikleri esas alınmıs ve makamsal analiz yapmak için seyir özellikleri nicel veriler haline dönüstürülmüstür. Arastırma, sol kararlı makamlar ile sınırlandırılmıstır. Çalısma nitel bir arastırmadır. Arastırmada, korelasyon yoluyla iliski saptamaya dayalı iliskisel tarama modeli kullanılmıstır. Nicel verileri elde etmek amacıyla, TRT TSM repertuarı sarkı ve türkü formundaki sözlü eserler kullanılmıstır. Sarkı ve türkü formundan elde edilen veriler arasında istatistiksel olarak anlamlılık düzeyine göre iliski aranmıstır. Arastırma sonucunda, makamsal analize göre; GTSM dizilerinden elde edilen nicel verilerin nitel verilerle paralellik gösterdiği tespit edilmistir. Bu analiz yönteminin, makamsal adlandırma yapmaya yönelik olduğu sonucuna ulasılmıstır.