Varoluşçuluğun Türkiye’deki İlk Etkileri


Koç E.

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (SOBİDER), sa.32, ss.794-816, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.16990/sobider.4729
  • Dergi Adı: SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (SOBİDER)
  • Sayfa Sayıları: ss.794-816

Özet

Varoluşçuluk, derin doktrinel farklılıklara rağmen, öznel insan tecrübesi üzerine

odaklanan geç XIX. ve XX.y.y. filozoflarının bazılarının çalışmalarını betimleyen

bir terimdir. Varoluşçuluk, insan varoluş ve deneyimlerini anlamaya çalışan bir

felsefi yaklaşımdır. O, bireylerin kendi seçimleri ve eylemlerinde özgür ve sorumlu

oldukları varsayımına dayanır. Varoluşçuluk felsefi olduğu kadar edebi bir

harekettir. Bu makale varoluşçuluğun Türk düşüncesine giriş koşullarını, özellikle

varoluşçuluğun Türk felsefe ve edebiyatındaki etkileri üzerine odaklaşarak

anlamak amacındadır.

Anahtar Kelimeler: Varoluşçuluk, Türk Düşüncesi, Türk Edebiyatı,

Varoluşçuluğun Türkiye Serüveni.

THE FIRST EFFECTS OF EXISTENTIALISM IN TURKEY

Abstract

Existentialism is a term described the work of a number of late XIX. and XX.th

century philosophers who, despite profound doctrinal differences, focused on

subjective human experience. It is a philosophical approach to understanding

human existence and experiences. It is based on the assumption that individuals are

free and responsible for their own choices and actions. Existentialism is as much as

literary movement as a philosophical one. This paper aims to the understanding of

the conditions in which the existentialism was introduced into Turkish thought with

a particularly focus on the influence of existentialism on Turkish philosophy and

literature.

Keywords: Existentialism, Turkish Philosophy, Turkish Literature, The Adventure

of Existentialism in Turkey.