Transpoziyon


USALAN G., AKDEVELİOĞLU M., SAĞIROĞLU A., GÜNGÖR K.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 Eylül 2002

  • Yayın Türü: Bildiri