kutu tipi mobilya köşe birleştirmelerinde sonlu elemanlar yöntemi ile mukavemet ve rijitlik analizi


İMİRZİ H. Ö. , EFE H. H.

5. Uuslararası İleri Teknolojier Sempozyumu, 13 - 15 Mayıs 2009