Hematopoetik Kök Hücre Nakli Alıcılarında Üst Ekstremite Aerobik Egzersiz Eğitiminin Kardiyopulmoner Sonuç Ölçümleri Üzerine Etkileri


BARĞI G., BOŞNAK GÜÇLÜ M. , ÖZKURT Z. N. , YAĞCI A. M.

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11 - 15 Nisan 2018