E-Öğrenme Tutum Ölçeği: Üniversite Öğrencileri Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Fakazlı A. E. , YARAYAN Y. E. , İLHAN E. L.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.42, no.1, pp.273-302, 2022 (Peer-Reviewed Journal)