Sekiz Boyutlu Ising Modelinin Creutz Cellular Automaton ında İncelenmesi


DURAN A., MERDAN Z. , MÜLAZIMOĞLU KIZILIRMAK G., GÜNEN A.

Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, 13 - 16 Eylül 2005

  • Yayın Türü: Bildiri