12-14 YAŞ GRUBU ATLETİZM VE GÜREŞ SPORCULARININ FİZİKSEL, MOTORİKVE FİZYOLOJİK ÖZELİKLERİNİN BRANŞLAŞMA YÖNÜNDE İNCELENMESİ


BULĞAY C. , ÇETİN E.

The International Balkan Conference in Sport Sciences, 21 - 23 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri