Kentsel Mekan, Planlama ve Kadın: Ankara Üzerinden Bir Değerlendirme


ÇAMUR K., ÖZÜDURU B. H.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Turkey, 11 - 12 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes