Kentsel Mekan, Planlama ve Kadın: Ankara Üzerinden Bir Değerlendirme


ÇAMUR K. , ÖZÜDURU B. H.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Türkiye, 11 - 12 Mart 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye