Structural, Vibrational and Quantum Chemical Studies on C2n (n:0, 4, 6 and 8) fullerenes


Soyarslan K., ERDOĞDU Y.

Türk Fizik Derneği 35. Uluslararası Fizik Kongresi, 4 - 08 Eylül 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri