Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretim Yöntemleri Hakkındaki Görüşleri


Creative Commons License

Sarıkaya R., Albuz A., Değer A. Ç.

Asos Journal, no.92, pp.324-338, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Asos Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.324-338
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Ritim, müziğin en temel unsurudur. Müzik eğitiminin temeli de ritim eğitimine da-yandırılmaktadır. Müzik eğitimcileri tarafından, öğrencilerin ritim becerilerini ge-liştirebilmeleri için özel öğretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler; hecele-me temelli, sözcüksel veya tümcesel temelli ve sayı temelli öğretim yöntemlerdir. Araştırma, durum tespitine dayalı betimsel bir modele dayandırılmış olup; amacı, müzik öğretmenlerinin ritim öğretim yöntemleri hakkında deneyimlerini, görüşle-rini, çalışma stratejilerini ve literatürdeki yöntemler hakkında bilgilerini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak yarı yapılandırılmış görüş alma formu hazır-lanmış, form; kapsam ve geçerlik bakımından 10 uzman tarafından incelenmiştir. Tekrar düzenlenen form “Google Forms” aracılığıyla 91 öğretmene uygulanmış ve elde edilen veriler değerlendirilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; en çok bilinen yöntemlerin yerli (Geleneksel, Dümeteke, Gümegüme, Pofuduk Tavşan) yöntemler olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenler ise ritim öğretiminin oyun ve dramay-la, beden müzikleriyle, ritim çalgılarıyla öğretilmesini önermişlerdir.