Bir olgu sunumu nedeniyle çocuklarda Eritema Nodozum.


BULUT Y., TOKGÖZ S., TOKGÖZ Y., Gökdoğan D., ŞENOL G.

51. Türk Pediatri Kongresi, Turkey, 17 - 21 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey