İLKÖĞRETİM OKULLARI İKİNCİ KADEMEDE GÖREV YAPMAKTA OLAN BEDEN EĞİTİMİ VE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE ETKİLEŞİMSEL DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, SİİRT ÖRNEĞİ


KORKUSUZ M., AYDOS L.

9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 12 - 13 Aralık 2020