Ostomi Yerinin Preoperatif Olarak İşaretlenmesinin Parastomal Herni Gelişimi Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Uzun Arslantaş A., Mutlu S., Kozan R. , Gültekin F. A.

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018, ss.30

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.30

Özet

AMAÇ: Kolostomi açılması sonrası parastomal herni gelişmesi nadir olmayan bir durumdur. Bu çalışmada merkezimizde çeşitli nedenlerle kolostomi açılan hastalarda parastomal herni gelişim sıklığı ve bunu etkileyen faktörler incelenmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2013 Aralık 2016 yıllarında merkezimizde çeşitli nedenlerle kolostomi açılan hastalar parastomal herni gelişimi açısından retrospektif olarak değerlendirilmişlerdir. Hastaların demografik bilgileri, operasyon endikasyonları, ostomi tipi ve preoperatif olarak stoma yerinin işaretlenmesi ile ilgili bilgiler hastane işletim sisteminden ve merkezimiz stomaterapi ünitesi kayıtlarından toplanmıştır.

BULGULAR: 168 hastaya (87 erkek), kolostomi açılmış olup, yaş ortalaması 59 (±10.1) olarak değerlendirilmiştir. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi 29.8 kg/m² (±16.2) tespit edilmiştir. Hastaların % 37.5'de acil şartlarda ve stoma yeri işaretlenmeden kolostomi açılmıştır. Hastaların %70.5'unda kolostomi malign hastalıklar nedeni ile açılmış %23.8 hastada kolostomi tipinin loop kolostomi olduğu saptanmıştır. On-bir hastada parastomal herni geliştiği izlenmiştir. Hastalara ait veriler Tablo 1'de verilmiştir. Çok değişkenli analizlerde, kadın cinsiyet, yüksek vücut kitle indeksi, acil operasyon, malign hastalık ve stoma yerinin işaretlenmemiş olmasının parastomal herni gelişim riskini arttırdığı izlenmiştir.

SONUÇ: Parastomal herni gelişimi kolostomi açılan hastalarda gelişen bir sorun olmakla birlikte görülme sıklığını azaltmak açısından mümkün olduğu koşullarda stoma yerinin işaretlenmesi daha az gelişmesine katkı sağlayabilir