Yaratıcı Problem Çözme Stilleri EnvanterininTürkçeye Uyarlanması Çalışması


Akdeniz H., ALPAN G.

6. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes