Oksaliplatinli Kemoterapi Kombinasyonu Alan Kolorektal Kanser Hastalarında Glutamin Profilaksisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Açık Etiketli Randomize Prospektif Çalışmada Değerlendirilmesi


Bozkaya Y., Uncu D., Hocazade C., Agit A., Erdem G. U., Demirci N. S., ...More

21. Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: No