Oksaliplatinli Kemoterapi Kombinasyonu Alan Kolorektal Kanser Hastalarında Glutamin Profilaksisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Açık Etiketli Randomize Prospektif Çalışmada Değerlendirilmesi


Bozkaya Y., Uncu D., Hocazade C., Agit A., Erdem G. U. , Demirci N. S. , ...More

21. Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey