Investigation of the Vortex Cooling Method to Machining Method and Cutting Parameters


Creative Commons License

Gürkan D., Yaşar S. A., Uzun G., Korkut İ.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.3, pp.730-745, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Vorteks ile soğutma yöntemi son yıllarda araştırma konularında yer almakta ve kullanımı artış göstermektedir. Yapılan çalışmalar ile kesme işlemi üzerindeki etkileri incelenerek, çevre dostu bir soğutma yöntemi olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada vorteks soğutma yönteminin talaşlı imalat yöntemlerine ve kesme performansı üzerine etkileri ayrı başlıklar altında irdelenmiştir. Kesme işlemi üzerindeki performansının diğer soğutma yöntemlerine göre avantajları ve dezavantajları konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda, Vorteks yönteminin kuru işleme, geleneksel sıvı soğutma ve geleneksel hava ile soğutmaya göre tornalama ve frezeleme yöntemlerindeki kesme işlemini olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Kriyojenik ve MQL soğutma yöntemlerine göre ise bu etkinin daha az olduğu görülmüştür.