Histology and ultrastructure of the female reproductive system in Aelia albovittata Fieber, 1868 (Heteroptera: Pentatomidae)


ÖZYURT KOÇAKOĞLU N. , AMUTKAN D. , POLAT I., CANDAN S. , SULUDERE Z.

1th International Conference on Advances in Science and Arts, 29 - 31 Mart 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri