Industry 4.0 and Applications


Şık A. (Editor), Özbek C. (Editor)

Detay Yayınevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Detay Yayınevi
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Yaşamda durağanlığa yer olmadığını vurgulayan bir olgu olan Endüstri 4.0 kavramı hem insanlığın hem de üretimin devrim sürecinin bir ara durağıdır. 1780’li yıllarda su ve buhar gücünün üretime uygulanmasıyla 1. Sanayi devrimi olarak adlandırılan bu süreç şu an için bilinen Endüstri 4.0 kavramı ile sürmektedir. Endüstrideki gelişme süreci insanlığın gelişme süreci ile paralellik göstermiştir. Milattan önce yaklaşık 9000 yılına kadar toplayıcı-avcı olarak sınıflandırılan toplum Toplum 1.0; neolitik devrim olarak adlandırılan tarım devrimi / toplumu Toplum 2.0; 18. yüzyılın sonlarında başlayan endüstri toplumu Toplum 3.0; 20. yüzyılın sonlarında başlayan bilgi toplumu Toplum 4.0 olarak adlandırılmaktadır. Endüstri 4.0 ile "süper akıllı toplum”a evrilen süreç 2017 yılındaki bir fuarda Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından Toplum 5.0 olarak adlandırılmıştır. Toplum 5.0 felsefesi ile, gelişen teknolojinin insanlığa bir tehdit olarak algılanmaması, insan-teknoloji işbirliği ile insanlığın faydasına işleyecek bir sistem olarak algılanması gerektiği vurgulanmaktadır.


Her türlü değişim / gelişim gibi Endüstri 4.0’ın getirdiği gelişmeler de insan yaşamının, endüstrinin her alanını etkilemiştir. Bu kitapta Endüstri 4.0’ın farklı alanlardaki etkileri konunun uzmanı akademisyenler tarafından incelenmiştir. Endüstri 4.0’ın; erken çocukluk eğitimi, eğitim, muhasebe, pazarlama, ekonomi, yapay zekâ, tasarım, üretim, sigortacılık, tarım, ulaştırma, sanat, sağlık, iletişim bilimleri ve medya çalışmaları gibi alanlardaki etkisi, getirdiği yenilikler ve beklentiler kitabın alt başlıklarını oluşturmaktadır.