Clinical Determinants of the Incremental Shuttle Walk Test in Patients with Interstitial Lung Diseaseİnterstisyel Akciğer Hastalarında Artan Hızda Mekik Yürüme Testi nin Klinik Belirleyicileri


KARADALLI M. N. , BOŞNAK GÜÇLÜ M., CAMCIOĞLU B., KÖKTÜRK N., TÜRKTAŞ H. Ş.

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 1 - 05 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text