Tavşan Korpus Kavernozumunda Elektriksel Alan Uyarısı EAU Aracılı Nitrik Oksit Bağımlı ve Bağımsız Non Adrenerjik Non Kolinerjik NANK Gevşeme Yanıtları Üzerine ODQ nun Etkisinin Araştırılması


ÖZTÜRK FİNCAN G. S., VURAL İ. M., İŞLİ F., YILDIRIM Ş. S., ERCAN S., SARIOĞLU Y.

23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Turkey, 7 - 10 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes