Ameliyat planlanan akciğer kanserli hastalar ve sağlıklılarda maksimal egzersizkapasitesi, solunum fonksiyonları ve solunum kas kuvvetinin karşılaştırılması


GÖKTAŞ H. E. , DÜNDAR Z. P. , AYAS İ. H. , BAYRAM S., ÇELİK Z., BARĞI G., ...More

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes