Erken dönemaortik stent greftin total trombozu sonrası başarılı trombektomi ve onarım: Olgu sunumu


ZOR M. H. , ÖZBAY A., KOÇAK B., YAYLI S., AYDEMİR A. B. , AKKAN M. K. , ...More

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, 26 - 29 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text