Hofmann-tipi Konak-Konuk Bileşiklerinin İnfrared ve Raman Spektroskopi Çalışması: M(1,5-Diaminopentan)Ni(CN)4. Benzen (M=Cd, Ni veya Co)


KASAP E., ÖZBAY A., ÖZÇELİK S.

1. Ulusal Atom ve Molekül Fiizği Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 June 1996

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey