Mezuniyet Öncesi Dönemde Teletıp Eğitim Programları: Sistematik Bir Derleme


Creative Commons License

Budakoğlu I. İ., Sayılır M. Ü., Kıyak Y. S., Coşkun Ö., Kula S.

13. Tıp Bilişimi Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 27 March 2021, pp.69-74

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.69-74
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Teletıp günümüzde gittikçe önem kazanan bir sağlık hizmeti sunum yoludur. Bu öneme rağmen, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde teletıp eğitim programlarının varlığının düzeyi ve etkililiği bilinmemektedir. Bu çalışmada, mezuniyet öncesi tıp eğitimi dönemindeki teletıp eğitim programlarına dair sistematik derleme yapmak amaçlanmıştır. Anahtar kelimelerle Web of Science, PubMed ve Scopus'ta 1 Ocak 2000 ve 1 Şubat 2020 tarihleri arasını içerecek şekilde arama yapıldı. Eğitim programlarıyla ilgili olarak ülkeler, katılımcı sayıları, programın amaçları veya hedefleri, kullanılan öğretim yöntemleri, etkililiğinin nasıl değerlendirildiği gibi özellikler ortaya koyuldu. Ayrıca “Joanna Briggs Institute Qualitative Appraisal and Review Instrument” kullanılarak çalışmaların kalitesi de değerlendirildi. Toplamda erişilen 461 çalışmadan yedi makale, ileri inceleme için kriterlere uygundu. Eğitim programlarının katılımcı sayıları yedi ile 268 arasındaydı. Öğretim yöntemi olarak pek çok yöntem kullanılmıştı ama ders anlatımı ve hekim hasta görüşmeleri en önde gelen yöntemlerdi. Eğitim programlarının etkililiği, dört çalışmada sadece memnuniyet anketleri kullanılarak değerlendirilmişti ve memnuniyet düzeyleri tatmin ediciydi. Bir çalışma, öğrencilerin beceri kazandığını tespit etmişti. Çalışmamızda ulaşılan sonuç, mezuniyet öncesi dönemde güçlü bir teletıp eğitim programının olmadığıdır. Bununla beraber, kullanılan pek çok yaklaşım olsa da bu yaklaşımların etkililiğine dair güçlü kanıtlar sunulamamıştır. Tıp fakültelerinin, etkili olduğu sağlam bilimsel verilerle gösterilmiş bir teletıp müfredatına ihtiyacı olduğu açıktır.