FATİH PROJESİ KAPSAMINDA İNTERNETİN BİLİNÇLİ GÜVENLİ KULLANIMININ ARTIRILMASI


Creative Commons License

Bülbül H. İ., Küçükali M.

Tübav Bilim Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-18, 2015 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Tübav Bilim Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.1-18
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Yıl: 2015, Cilt: 8, Sayı 2, Sayfa: 1-18

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA İNTERNETİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMININ ARTIRILMASI

Mustafa Küçükali *, Halil İbrahim Bülbül**

*Bilgi Teknolojileri Kurumu
**Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Bu çalışmanın amacı, İnternetin bilinçli, güvenli kullanılması konusunda farkındalığın artırılması için İnternet ortamında yönlendirici desteğin nasıl sağlanacağı konusunda bir çerçeve geliştirmektir. Bu kapsamda FATİH projesinde görevli, İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda hizmet içi eğitim alan formatör öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Ayrıca dünyada ve ülkemizde bilinçli ve güvenli İnternet kullanımı için içerikler sunan İnternet siteleri öğretmenlerden alınan görüşler ve barındırdıkları içerikler doğrultusunda incelenerek belirlenen ölçütler çerçevesinde değerlendirilmiş, değerlendirme sonucunda elde edilen veriler çözümlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlardan yola çıkarak İnternet kullanıcılarına İnterneti bilinçli, güvenli kullanmaları konusunda yol gösterecek, deneyime dayalı etkileşimli bir İnternet sitesinde olması gereken içeriklerle ilgili öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Güvenli İnternet, Fatih Projesi, Bilinçlendirme, İnternet’in Bilinçli Kullanımı