Duyuşsal Bir Özelliğin Ölçülmesinde Alternatif Ölçme Aracı Maddesi İle Likert Tipi Ölçek Maddesi Arasındaki İlişki


GÜNDÜZ T., ÇAVDAR D.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (26th International Conference on Educational Sciences), 20 - 23 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text