Student Opinions On The Objectives Of The Atatürk Principles And Revolutions Course


Creative Commons License

Akbaba B.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, no.1, pp.339-353, 2007 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.339-353

Abstract

In this study, the perceptions of the Gazi University students of the Atatürk Principles and Revolution History Course objectives were aimed to be identified. The sample of this research is chosen from the 1350 students studying in the 8 faculty (Gazi Faculty of Education, Law, Sciences of Administrative and Economics, Medicine, Engineering and Architectonics, Dentistry, Vocational Education and Art and Literature) of Gazi University. A Likert type of scale has been used. According to the findings of the research, the perception level of the students to the Atatürk Principles and Revolution History Course objectives were high. Besides, the perception level towards the Atatürk Principles and Revolution History Course objectives of the students from the Super Lycee and Vocational Lycee graduates was a difference in the favour of Super Lycee; in the students studying in the Education Faculty and Faculty of Medicine there was a difference in the favour of the Education Faculty students.

Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amaçlarına yönelik algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi’nin 8 Fakültesinde (Gazi Eğitim, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Mühendislik ve Mimarlık, Diş Hekimliği, Mesleki Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültesi) öğrenim gören 1350 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amaçlarına yönelik algı düzeyleri oldukça yüksektir. Bununla birlikte öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amaçlarına yönelik algılarında süper liseden mezun olan öğrenciler ile meslek lisesinden mezun olanlar arasında süper liseden mezun olanlar lehine; Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görenler ile Tıp Fakültesi’nde öğrenim görenler arasında ise Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görenler lehine farklılık olduğu belirlenmiştir.