Lokalize Prostatik Adenokarsinomda Tümör Volümü (TV), Non-Tümör Volümü (NTV), TV/NTV, Fibronektin Dağılımı, Beta HCG ve PSA Ekspresyonunun Prognostik Önemi


Özdemir B. H., Haberal Reyhan A. N., Şar A., Uyar Göçün F. P., Demirhan B., Dirim A.

XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Turkey, 29 May 2002, pp.163

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163
  • Gazi University Affiliated: No